Agita Ābele

Agita Ābele dzimusi 1964.gada Rīgā. Latvijas daiļslidotāja. Zinātniece. Sporta tiesnese.

Absolvējusi Rīgas 6.vidusskolu, Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtu (1986.g.), Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūtu (1994.g.). Izstrādājusi un aizstāvējusi Latvijas universitātē Pedagoģijas doktora disertāciju (1996.g.). Ieguvusi psiholoģijas maģistra grādu Latvijas Universitātē (2002.g.). 

Bijusi Latvijas čempione daiļslidošanā. Pēc institūta absolvēšanas strādājusi Bērnu jaunatnes sporta skolā kā sertificēta trenere daiļslidošanā (1985.g.- 1992g.),  konsultante – trenere slidošanas klubā (1999.g.-20009.). Bijusi Latvijas Universitātes docente, no 1999. gada Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas docente, no 2003.gada – profesore.  A.Ābelei kopumā ir 52 publikācijas, t. sk.: monogrāfija „Sporta psiholoģijas pamati” (2009.g.). grāmata „Vispārīgā psiholoģija”, kā arī līdzautore grāmatām „Physical Education and Sport Education in European Union”; „Treneru rokasgrāmata-II” un „Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata”. Latvijas Izglītības fonda konkursa laureāte sporta zinātnē (2009.g.).

A.Ābele darbojas daudzās organizācijās: Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijā; Latvijas Slidošanas asociācijā; Latvijas profesoru asociācijā; ir LSPA Doktora studiju Padomē locekle.  Ievēlēta par   Latvijas Augstskolu sporta savienības valdes priekšsēdētāju. Ir Žurnāla „Sports” populārzinātniskais pielikums „Sports zinātnē un praksē” galvenā redaktore,  Latvijas Zinātnes padomes  eksperte Sporta zinātnē,  LTV 7 - Sporta raidījumu redakcijas eksperte daiļslidošanā,  IZM Profesionālās izglītības un tālākizglītības departamenta eksperts profesionālās izglītības iestāžu sporta darba pilnveidošanas jautājumos. A.Ābele ir vienīgā augstākā līmeņa Starptautiskās Slidošanas asociācijas (ISU) tiesnese Latvijā  un tiesājusi pasaules un Eiropas čempionātu sacensības. Nodibinājusi un vadijusi Agitas Ābeles slidošanas skolu.

Precējusies. Vīrs Pēteris Egle - psiholoģijas maģistrs, bijis ātrslidotājs. Ģimenē  divi dēli. Vaļasprieki: mūzika, kustības, daba un dārzs.